* konsultacja logopedyczna 100 zł

* diagnoza logopedyczna 100 zł

* wystawienie pisemnej opinii o uczniu 150 zł

* zajęcia indywidualne 100 zł

* zajęcia grupowe (max. 4 osoby) 50 zł

* TUS 70 zł

czas trwania 60 min