• konsultacja logopedyczna 150 zł
  • diagnoza logopedyczna 150 zł
  • wystawienie pisemnej opinii o uczniu 150 zł
  • zajęcia indywidualne od 100 zł
  • zajęcia grupowe (max. 4 osoby) 50 zł
  • TUS 70 zł

czas trwania 60 min