* konsultacja logopedyczna dr Urszula Maurer: 200zł

* wystawienie pisemnej opinii: 150 zł

* terapia logopedyczna (50 minut) prowadzone przez logopedów w gabinecie PROSTE – zajęcia indywidualne: wady wymowy, terapia miofunkcjonalna, wczesna nauka czytania, czytanie metodą sylabową, trening ogólnorozwojowy, terapia opóźnionego rozwoju mowy: 140 zł