* konsultacja logopedyczna 150 zł

* diagnoza logopedyczna 150 zł

* wystawienie pisemnej opinii o uczniu 150 zł

* zajęcia indywidualne 100 zł

* zajęcia grupowe (max. 4 osoby) 50 zł

* TUS 70 zł

czas trwania: 60 min