Urszula Maurer

urszula szwajda

Logopeda, lektor języka polskiego w warunkach dwujęzyczności, terapeuta treningu umiejętności społecznych. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego (2013) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (2013). Dyplom w dyscyplinie językoznawstwa obroniła w Katedrze Logopedii i Zaburzeń rozwoju (2019). Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem. Współpracuje z uczelniami i ośrodkami naukowymi jako wykładowca i opiekun praktyk logopedycznych.

kursy, szkolenia

* Autyzm – od praktyki do terapii

* Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole jako wyzwanie pedagogiczne.

* Dostosowanie wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

* Praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze, a w tym z: nadpobudliwym psychoruchowo, zagrożonym niedostosowaniem społecznym i z dysfunkcjami rozwojowymi

* Trening umiejętności społecznych

* Integracja sensoryczna (SI) – wykrywanie zaburzeń i zasady prowadzenia terapii

* Podstawy karmienia terapeutycznego

* Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i dysfunkcjami rozwojowymi. Metoda behawioralna

* Zachowania ryzykowne – diagnoza, profilaktyka i terapia: Konstruowanie oddziaływań profilaktycznych w ujęciu interakcyjnym

* Kurs Języka Migowego

zakres działań

* wspieram ogólnorozwojowo

* uczę czytać metodą sylabową

* przeciwdziałam dysleksji

* trenuję umiejętności społeczne

* stosuję elementy integracji sensorycznej

* pracuję z ciałem według metody W. Sherborne

* prowadzę trening połykania i artykulacji

* pracuję z rodzinami dwujęczycznymi

* dostosowuję metody i formy pracy

* pracuję z rodzinami w których pojawiło się spektrum autystyczne

* prowadzę całościową terapię dzieci z zespołem Aspergera

* rozumiem i stosuję pozytywną dyscyplinę