Urszula Maurer

urszula szwajda

logopeda, lektor języka polskiego w warunkach dwujęzyczności, terapeuta treningu umiejętności społecznych.

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego (2013) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (2013). Dyplom w dyscyplinie językoznawstwa obroniła w Katedrze Logopedii i Zaburzeń rozwoju (2019).

Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem.

Współpracuje z wieloma uczelniami i ośrodkami naukowymi.

kursy, szkolenia

 • Autyzm – od praktyki do terapii
 • Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole jako wyzwanie pedagogiczne
 • Dostosowanie wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze, a w tym z: nadpobudliwym psychoruchowo, zagrożonym niedostosowaniem społecznym i z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Trening umiejętności społecznych
 • Integracja sensoryczna (SI) – wykrywanie zaburzeń i zasady prowadzenia terapii
 • Podstawy karmienia terapeutycznego
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i dysfunkcjami rozwojowymi. Metoda behawioralna
 • Zachowania ryzykowne – diagnoza, profilaktyka i terapia: Konstruowanie oddziaływań profilaktycznych w ujęciu interakcyjnym
 • Kurs Języka Migowego

zakres działań

 • wspieram ogólnorozwojowo
 • uczę czytać metodą sylabową
 • przeciwdziałam dysleksji
 • trenuję umiejętności społeczne
 • stosuję elementy integracji sensorycznej
 • pracuję z ciałem według metody W. Sherborne
 • prowadzę trening połykania i artykulacji
 • pracuję z rodzinami dwujęczycznymi
 • dostosowuję metody i formy pracy
 • pracuję z rodzinami w których pojawiło się spektrum autystyczne
 • prowadzę całościową terapię dzieci z zespołem Aspergera
 • rozumiem i stosuję pozytywną dyscyplinę