TUS to grupowe zajęcia rozwojowo-terapeutyczne, mające na celu rozwijanie umiejętności społecznych oraz naukę zabawy i współdziałania w grupie rówieśniczej.

dla kogo?

* dzieci w wieku przedszkolnym

* dzieci z ASD, w tym z zespołem Aspergera

* dzieci u których z różnych powodów obserwuje się trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów społecznych

Głównym zadaniem TUS jest rozwijanie prawidłowych zachowań społecznych. Tematy opracowywane są pod kątem teoretycznym i praktycznym – dzieci pod okiem terapeutów trenują wskazane umiejętności np. odgrywając scenki lub podejmują zadanie w rzeczywistej sytuacji. Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej oraz terenowej. Zajęcia odbywają się w małych grupach (4 – 6 osób), dobranych pod względem wieku i umiejętności.