TUS to grupowe zajęcia rozwojowo-terapeutyczne, mające na celu rozwijanie umiejętności społecznych oraz naukę zabawy i współdziałania w harmonii z innymi. Prowadzącym jest dr Urszula Maurer.

Dzięki zajęciom dzieci mają możliwość nawiązywania i utrzymania kontaktów z rówieśnikami. Pracujemy SAMI – ze swoim ciałem, emocjami i przestrzenią wokół, Z-z innymi dziećmi, z terapeutami-logopedami, RAZEM w atmosferze zabawy, poczucia bezpieczeństwa i zaufania, a także PRZECIWKO – ucząc się o potędze swojego potencjału i możliwości wyznaczania dla siebie bezpiecznej przestrzeni.

dla kogo?

* dla dzieci w wieku przedszkolnym

* dla dzieci u których z różnych powodów obserwuje się trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów społecznych

Głównym zadaniem TUS jest rozwijanie prawidłowych zachowań społecznych. Tematy opracowywane są pod kątem teoretycznym i praktycznym. Dzieci pod okiem terapeutów mają szansę poruszać temat ważnych, nierzadko trudnych emocji, szukać rozwiązań, wykorzystywać do samo-regulacji różnorodne metody i narzędzia od arteterapii, przez dialog terapeutyczny po techniki dramowe i pracę z ciałem. Dzięki temu łatwiej i sprawniej podejmują zadania związane z innymi – dziećmi, dorosłymi – w rzeczywistej sytuacji.

Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej. Odbywają się w małych grupach (4 – 6 dzieci), dobranych pod względem wieku i umiejętności. Każda osoba posiada spersonalizowany plan wsparcia, a Rodzice mogą liczyć na informacje o małych i wielkich sukcesach swoich dzieci.