Wspieram dzieci mierzące się z wyzwaniami komunikacyjnymi, a także dzieci, którym nie po drodze świat reguł społecznych. Umożliwiam łagodniejsze radzenie sobie z jego porządkiem. Przekładam rzeczywistość na język dziecka, dopasowuję metody do dziecka, nie odwrotnie. Słucham i obserwuję. W 2019 roku obroniłam dysertację doktorską dotyczącą zespołu Aspergera pt. Narracje dzieci z zespołem Aspergera.

wsparcie dla rodziców

* wstępnie diagnozuję ryzyko zespołu Aspergera oraz deficyty towarzyszące zaburzeniom ze spektrum autystycznego

* kieruję Rodziców na badania specjalistyczne konsultuję konkretne sytuacje wychowawcze i szukam sposobów ich rozwiązania

* pomagam opracować systemy edukacyjne dostosowane do dziecka i optymalne rozwiązania na terenie placówki oświatowej

holistyczna opieka – wsparcie logopedyczne i emocjonalno-społeczne

* dostarczam narzędzi komunikacyjnych – wspomagam rozwój języka, stymuluję umiejętności poznawcze, eliminuję pojawiające się deficyty uczę pisać i czytać

* w zależności od potrzeb dziecka, stymuluję jego system sensoryczny podpowiadam dziecku w jaki sposób może radzić sobie w różnych sytuacjach dnia codziennego – uczę konkretnych zachowań przydatnych w trakcie nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi

* okazuję wsparcie i rozwiązuję z dzieckiem problemy pojawiające się w kontakcie z grupą rówieśniczą i w środowisku szkolnym

* dostarczam metod radzenia sobie ze stresem, złością, frustracją pomagam stymulować rozwój społeczny, by przynosił dziecku satysfakcję