Diagnoza logopedyczna – diagnozujemy zaburzenia miofunkcjonalne, nieprawidłową dykcję, trudności w nauce czytania i pisania (ryzyko dysleksji), opóźniony rozwój mowy, wady wymowy. Po spotkaniu diagnostycznym pacjenci otrzymują zalecenia, a jednym z nich może być terapia logopedyczna lub potrzeba wykonania dodatkowych badań diagnostycznych;

Terapia logopedyczna – to zespół działań podejmowanych przez logopedów, dla których nadrzędnym zadaniem jest osiągnięcie zamierzonych celów logopedycznych. Odbywa się jeden raz na tydzień w wymiarze 50 minut, a pacjenci lub rodzice pacjentów wychodzą po spotkaniu z pełnym zestawem informacji na temat aktualnego etapu i dalszych czynności. Czas terapii logopedycznej jest uzależniony od typu trudności oraz indywidualnej motywacji pacjenta. Pracujemy w oparciu o metody niedyrektywne, w zabawie i w relacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdej osoby.

Trening umiejętności społecznych WĘZEŁKI-SUPEŁKI – to zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone w grupach kilkuosobowych. Udział dziecka w zajęciach poprzedzony jest diagnozą funkcjonowania emocjonalno-społecznego dziecka i wywiadem z Rodzicami.

Zapraszam serdecznie do współpracy.