Zajęcia indywidualne to spersonalizowany plan wsparcia. Ich zaletą jest większa elastyczność procesu nauczania: stałe monitorowanie postępów, dostosowanie tempa pracy, reagowanie na potrzeby i lepsze dopasowanie treści pod kątem zainteresowań dziecka.

dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym (od pierwszego roku życia)

 • stymulacja rozwoju dziecka na wczesnym etapie jego rozwoju
 • instruktaż dla Rodziców
 • wczesna nauka czytania
 • diagnoza sposobu przyjmowania pokarmów/sprawności narządów artykulacyjnych
 • stymulacja narządów artykulacyjnych/niwelowanie lub przeciwdziałanie wadom wymowy

dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (od trzeciego roku życia)

 • stymulacja rozwoju dziecka na aktualnym etapie jego rozwoju
 • instruktaż dla Rodziców
 • wczesna nauka czytania
 • diagnoza sposobu przyjmowania pokarmów/sprawności narządów artykulacyjnych
 • stymulacja narządów artykulacyjnych/niwelowanie lub przeciwdziałanie wadom wymowy
 • przeciwdziałanie/niwelowanie problemów w nauce czytania i pisania
 • diagnoza i terapia funkcjonowania społecznego

młodzież (od jedenastego roku życia)

 • terapia wad wymowy, kontrola dykcji, sposobu oddychania
 • przeciwdziałanie trudnościom w nauce oraz niwelowanie istniejących
 • diagnoza i terapia funkcjonowania społecznego