DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA
DR URSZULA MAURER-SZWAJDA
TERAPIA WAD WYMOWY, DYSLEKSJI
OPÓŹNIONY I NIEZAKOŃCZONY ROZWÓJ MOWY