Diagnoza logopedyczna – diagnozujemy zaburzenia miofunkcjonalne, nieprawidłową dykcję, trudności w nauce czytania i pisania (ryzyko dysleksji), opóźniony rozwój mowy, wady wymowy. Po spotkaniu diagnostycznym pacjenci otrzymują zalecenia, a jednym z nich może być terapia logopedyczna lub potrzeba wykonania dodatkowych badań diagnostycznych;

Terapia logopedyczna – to zespół działań podejmowanych przez logopedów, dla których nadrzędnym zadaniem jest osiągnięcie zamierzonych celów logopedycznych. Odbywa się jeden raz na tydzień w wymiarze 50 minut, a pacjenci lub rodzice pacjentów wychodzą po spotkaniu z pełnym zestawem informacji na temat aktualnego etapu i dalszych czynności. Czas terapii logopedycznej jest uzależniony od typu trudności oraz indywidualnej motywacji pacjenta. Pracujemy w oparciu o metody niedyrektywne, w zabawie i w relacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdej osoby. W terapii prowadzonej w PROSTE ważne jest polisensoryczne oddziaływanie na pacjenta: uwzględniamy wszystkie zmysły tj. wzrok, słuch, dotyk, ruch, węch, smak.

Trening umiejętności społecznych WĘZEŁKI-SUPEŁKI – to zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone w grupach kilkuosobowych. Udział dziecka w zajęciach poprzedzony jest diagnozą funkcjonowania emocjonalno-społecznego dziecka i wywiadem z Rodzicami.

Nauka czytania metodą sylabową – to zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone w grupach kilkuosobowych, dla dzieci 5- i 6-letnich, które są zainteresowane czytaniem. Rodzice otrzymują materiały do domu i mogą kontynuować zabawy z sylabami w domu.

Masz pytania lub chcesz porozmawiać? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.