Zajęcia indywidualne to spersonalizowany plan wsparcia. Ich zaletą jest większa elastyczność procesu nauczania: stałe monitorowanie postępów, dostosowanie tempa pracy, reagowanie na potrzeby i lepsze dopasowanie treści pod kątem zainteresowań dziecka.

dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym (od pierwszego roku życia)

* stymulacja rozwoju dziecka na wczesnym etapie jego rozwoju

* instruktaż dla Rodziców

* wczesna nauka czytania

* diagnoza sposobu przyjmowania pokarmów

* diagnoza sprawności narządów artykulacyjnych

* stymulacja narządów artykulacyjnych – niwelowanie lub przeciwdziałanie wadom wymowy

dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (od trzeciego roku życia)

* stymulacja rozwoju dziecka na aktualnym etapie jego rozwoju

* instruktaż dla Rodziców

* wczesna nauka czytania

* diagnoza sposobu przyjmowania pokarmów/sprawności narządów artykulacyjnych

* stymulacja narządów artykulacyjnych – niwelowanie lub przeciwdziałanie wadom wymowy

* przeciwdziałanie lub niwelowanie problemów w nauce czytania i pisania

* diagnoza i terapia funkcjonowania społecznego

młodzież i dorośli (od jedenastego roku życia)

* terapia wad wymowy, kontrola dykcji, sposobu oddychania

* przeciwdziałanie trudnościom w nauce oraz niwelowanie istniejących

* diagnoza i terapia funkcjonowania społecznego